Labiaplasty ผ่าตัดตกแต่งน้องสาว

3434 Views  | 

Labiaplasty ผ่าตัดตกแต่งน้องสาว

Labiaplasty คือ การผ่าตัดเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของแคมเล็ก เป็นขบวนการการรักษาภาวะแคมเล็กขยายมากเกินไป มีรายงานทางการแพทย์ถึงวิธีการผ่าตัดนี้ครั้งแรกโดย D J Hodgkinson และ G Hait ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 หลังจากนั้นก็มีการแพร่หลายของการผ่าตัดตบแต่งเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของแคมเล็กไปทั่วโลก โดยวัตถุประสงค์หลักของการผ่าตัดนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความงาม แต่เพื่อการรักษาความเจ็บปวด การระคายเคือง ความรู้สึกไม่สบายในระหว่างการมีเพศสัมพันธ์ และปัญหาด้านสุขอนามัย


ทำไมผู้หญิงถึงเลือกทำ Labiaplasty
รูปร่างและลักษณะของอวัยวะเพศภายนอกในผู้หญิงแต่ละรายแตกต่างกันออกไปทั้งในเรื่องของสีและขนาด สำหรับขนาดบางคนอาจ มองไม่เห็นจากภายนอกเพราะแคมเล็กมีขนาดเล็กจนหลบอยู่ข้างในแคมใหญ่  บางคนเห็นเพียงสันเล็กๆนูนขึ้นมา หรือบางคนอาจมีขนาดใหญ่มาก เห็นเป็นกลีบเนื้อโผล่พ้นแคมใหญ่ออกมา ซึ่งทุกลักษณะที่กล่าวมาล้วนเป็นภาวะปกติ โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีผลต่อการดำรงชีวิตหรือการมีเพศสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามมีผู้หญิงส่วนหนึ่งที่ประสบปัญหาจากขนาดและรูปร่างของแคมเล็กจึงเข้ารับการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กเพื่อประโยชน์ในด้านสุขภาพและเสริมสร้างความมั่นใจ

 

ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดแคมเล็ก
 :

 • แคมเล็กมีขนาดใหญ่ ทำให้รู้สึกไม่สบายตัวจากการเสียดสีหรือระคายเคืองเวลาสวมใส่ชุดรัดรูปหรือชุดว่ายน้ำ

 • แคมเล็กมีขนาดใหญ่ ทำให้เจ็บเวลาเกิดการเสียดสี ขณะเดิน วิ่ง หรือระหว่างออกกำลังกาย

 • แคมเล็กมีขนาดใหญ่ ทำให้เจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์

 • แคมเล็กมีขนาดใหญ่ ทำให้อวัยวะเพศภายนอกอับชื้น ก่อให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศเรื้อรัง

 • แคมเล็กมีรูปร่างไม่สมมาตร ทำให้ขาดความมั่นใจ


 

สิ่งที่สำคัญก่อนตัดสินใจ Labiaplasty
 :

 • ประเมินปัญหาที่เกิดจากขนาดและรูปร่างของแคมเล็กของตนเอง

 • ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Labiaplasty เบื้องต้นด้วยตนเองและจดข้อสงสัยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนไปปรึกษาแพทย์

 • เข้าพบแพทย์เพื่อตรวจภายใน และปรึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ Labiaplasty ทั้งในด้านขั้นตอนการรักษา ผลลัพธ์หลังการรักษา และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการรักษา
 • การทำหัตถการใดก็ตามที่เกี่ยวกับอวัยวะเพศอาจมีผลต่อสุขภาพเพศโดยตรง จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งก่อนการผ่าตัด และการดูแลต่อเนื่องด้านสุขภาพเพศหลังผ่าตัด
ได้รับข้อมูลทั้งหมดที่จำเป็น บางครั้งขั้นตอนนี้จะทำให้รู้สึกไม่สบาย เจ็บปวด และบวมเป็นเวลาสองสามสัปดาห์

 

การเตรียมตัวก่อนผ่าตัด :

 • ดูแลสุขลักษณะและล้างทำความสะอาดบริเวณอวัยวะเพศภายนอกด้วยวิธีที่ถูกต้องสม่ำเสมอ
 • หลีกเลี่ยงความอับชื้นซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ ผิวหนังอวัยวะเพศภายนอกเปื่อยอับชื้น
 • ดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 3 ลิตร เพื่อทำให้ร่างกายและผิวหนังแข็งแรง ส่งผลต่อการฟื้นฟูของแผลได้ดี
 • งดยาและอาหารที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด เช่น แอสไพริน น้ำมันปลา  อย่างน้อย 1 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด
 • ถ้ามีโรคประจำตัวและแพ้ยาต้องแจ้งให้แพทย์ทราบล่วงหน้า
 • อาบน้ำชำระล้างร่ายกายให้สะอาดก่อนมาผ่าตัด
 • โกนขนบริเวณที่จะทำการผ่าตัดก่อนมาพบแพทย์ 
 • เตรียมกางเกงชั้นในหลวมๆ สำหรับใส่หลังผ่าตัด
 • ควรมาทำหลังมีประจำเดือน 1 สัปดาห์
 • ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์เพื่อประเมินว่าไม่ได้มีภาวะติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศก่อนทำการผ่าตัด Labiaplasty
 • แนะนำให้แจ้งแฟน คู่ครองหรือคู่สมรสก่อนการผ่าตัด เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการงดมีเพศสัมพันธ์หลังการผ่าตัด 4-8 สัปดาห์ และเพื่อป้องกันปัญหาความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น

 

ผลลัพธ์หลังการรักษา จากรายงานวิจัยทางการแพทย์(ข้อมูลจากต่างประเทศ)
ข้อมูลการวิจัยหลายฉบับชี้ให้เห็นว่า ผู้รับการรักษาพึงพอใจมากกว่า 90%

93% พอใจกับสรีระรูปร่างแคมเล็กหลังผ่าตัด 1 เดือน
96% มีความพึงพอใจต่ออวัยวะเพศดีขึ้น โดยประเมินจาก Genital Appearance Satisfaction (GAS)
93% รู้สึกภาคภูมิใจในตนเองดีขึ้น
95% มีระดับความรู้สึกไม่สบายจากการเสียดสีบริเวณอวัยวะเพศลดลง
71% มีคุณภาพชีวิตทางเพศที่ดีขึ้น
อัตราภาวะแทรกซ้อนต่ำ (4% ของผู้ป่วย)

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผ่าตัด :

การผ่าตัดตกแต่งแคมเล็กมีข้อจำกัด ซึ่งแพทย์จะไม่สามารถรับประกันผลลัพธ์และความพึงพอใจในผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละคนได้ทั้งหมด เนื่องจากผลลัพธ์ของการผ่าตัดตกแต่งแคมเล็ก จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของแคมเล็กของผู้เข้ารับการผ่าตัดแต่ละราย

ภาวะแทรกซ้อน :

 • แผลแยก (บางรายอาจได้รับการผ่าตัดซ้ำเพื่อแก้ไขแผล)
 • แผลติดเชื้อ
 • มีเลือดออกในเนื้อเยื่อ(ห้อเลือด)
 • แผลเป็นนูน
 • ปวดแผลเรื้อรัง หรือเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์
 • ความรู้สึกเร้าอารมณ์ทางเพศในตำแหน่งแคมเล็กลดลง

 

สถานที่ผ่าตัด :

ตัดติ่งยื่น เนื้อที่ตัดมีขนาดเล็ก ประเมินเลือดออกน้อยกว่า 10 ml และใช้เวลาทำหัตถการน้อยกว่า 30 นาที สามารถทำหัตถการที่คลินิกได้ สำหรับเนื้อที่ตัดมีขนาดใหญ่ ประเมินเลือดออกมากกว่า 10 ml หรือใช้เวลาทำหัตถการมากกว่า 30 นาทีขึ้นไป นัดผ่าตัดที่ รพ.

ขั้นตอน การทำหัตถการตกแต่งแคมเล็ก
 :

 • เตรียมตัวก่อนทำหัตถการ
 • ซักประวัติโรคประจำตัว และประวัติแพ้ยา อีกครั้ง ไม่มีประวัติ กินยาละลายลิ่มเลือด ในช่วง 7 วันก่อนทำหัตถการ
 • ถอดเครื่องประดับโลหะทุกชนิดในร่างกายออก
 • รับประทานยาแก้ปวดและยาปฎิชีวนะ ก่อนทำหัตถการ 30 นาที
 • ถ่ายรูปอวัยวะเพศก่อนทำหัตถการ 2 รูป (ท่ายืน ,ท่า lithotomy)
 • ทายาชาบริเวณที่จะทำหัตถการ ก่อนทำหัตถการ 30 นาที


เข้าสู่การทำหัตถการ :

 • ปัสสาวะให้หมด
 • เปลี่ยนกางเกงสำหรับตรวจภายใน
 • ขึ้นนอนบนเตียงตรวจภายใน
 • ทำความสะอาด ตำแหน่งที่จะทำหัตถการ โดยแพทย์
 • ปูผ้าสะอาดปลอดเชื้อ
 • ฉีดยาชาเฉพาะที่ ตำแหน่งที่จะทำหัตถการ
 • แพทย์จะทำหัตถการการตกแต่งบริเวณแคมเล็ก หรือบริเวณที่มีปัญหายื่นออกมาผิดปกติ
 • แพทย์จะทำการเย็บด้วยไหมละลาย (ไม่ต้องตัดไหม)
 • แพทย์จะตรวจสอบภาวะแทรกซ้อนหลังทำหัตถการ
 • หลังจากการทำหัตถการเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะต้องเพื่อรอสังเกตอาการ ต่ออีกอย่างน้อย 15 นาที ก่อนกลับบ้าน
เพิ่มเพื่อน

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy